Republic of the Philippines

EMBASSY OF THE PHILIPPINES WELLINGTON, NEW ZEALAND
50 Hobson Street, Thorndon, Wellington, New Zealand 6011

Mahalagang Paalala: Siguraduhing ang inyong Pasaporte ay Laging Higit pa sa Anim na Buwan ang Validity JSD-2020-08

/ advisory


Ang pinaka madalas pong problema ng ating mga kababayan na naenkuwentro namin sa katatapos lang na Auckland consular outreach mission ay ang sobrang kagipitan dahil sa malapit nang mapaso o di kaya’y paso na nga na mga pasaporte. Sa dahilang ito, kami po ay nagpapaalala na bantayan po ninyo na hindi po ito mangyari sa inyo. Maglaan ng panahon at pera para dito, pati na rin sa iba pang gastusin tulad ng kung kailangang bumiyahe para po makapag-apply ng renewal. Gusto rin po naming ipaalala na ang mga consular outreach mission ay depende po sa approval ng Pamahalaan natin sa Pilipinas, lalo na ng pondo para dito, kaya po hangga’t maaari, huwag po tayong umasa ng todo na tayo ay maaasikaso o maa-acommodate kung balak lang nating mag walk-in.

Bilang alternatibo, maaari po tayong pumunta sa Embassy sa Wellington. Puede rin po nating antabayanan ang mga susunod pa na mga mission.

Para sa mga may gulang na 18 pataas, sampung taon na po ang bisa ng pasaporte ngunit lima pa rin sa 17 taong gulang at pababa.

Next Post Previous Post