Republic of the Philippines

EMBASSY OF THE PHILIPPINES WELLINGTON, NEW ZEALAND
50 Hobson Street, Thorndon, Wellington, New Zealand 6011

Latest PH Overseas Labor Office (POLO)


Filipino:

Sa harap ng patuloy at bumabangong mga kaso ng pang-aabuso sa mga manggagawang Pilipino sa Christchurch at sa rehiyon ng Canterbury, pinapayuhan ang mga kababayang maingat na isaalang-alang ang mga alok na trabaho bago tanggapin ang mga ito. Kasama sa mga pang-aabuso ang mga hindi magan...

Read More...


Filipino workers in New Zealand, Cook Islands, Samoa, Tonga, Fiji who are spending vacation or are already vacationing in the Philippines who:

1. Have existing record with POEA and are returning to the same employer, have changed employer on-site, or who arrived from another country; and,
2. L...

Read More...


According to information provided to the Philippine Embassy by the CFO, all Filipinos leaving the country as emigrants or permanent residents abroad are required to register with the CFO and attend either the Pre-departure Orientation Seminar (PDOS) or the Peer Counseling Program (PCP) for emig...

Read More...