Republic of the Philippines

EMBASSY OF THE PHILIPPINES WELLINGTON, NEW ZEALAND
50 Hobson Street, Thorndon, Wellington, New Zealand 6011

The Embassy warns Filipinos against falsification

/ advisory


In English

The Embassy warns Filipinos against falsification. Even mere use of fake documents is punishable under Philippine law.

Recently, there was a case of a family member of an Overseas Filipino (OF) in New Zealand who was offered help by a dishonest individual in the Philippines to process an Acknowledgement of Special Power of Attorney (SPA). Please note that if found suspicious, notarial certificates are referred to the Embassy/Consulates for verification.

Let us not fall prey to schemes such as these which could put ourselves and our loved ones in danger of criminal liability.

In Filipino

Babala lang po sa mga Pilipino laban sa pamemeke. Kahit na ang paggamit lamang ng palsipikadong papeles ay may pataw ng parusa sa ilalim ng batas ng Pilipinas.

Kamakailan po ay may kapamilya ng isang Pilipino sa New Zealand na inalok ng tulong ng hindi katiwatiwalang tao para manotaryo ang kanyang Special Power of Attorney (SPA). Paalala lang po na kung kasuspesuspetsa, ang mga ito po ay ipinapaberipika pa rin sa Embahada/Konsulado.

Huwag po tayong magpabiktima sa ganitong pamemeke na maaaring maglagay sa sarili natin at sa ating mga mahal sa buhay sa panganib ng pananagutang kriminal.

For the complete list of scams to avoid, please read here.

#IngatKabayan #magingatsamanloloko

Next Post Previous Post