Republic of the Philippines

EMBASSY OF THE PHILIPPINES WELLINGTON, NEW ZEALAND
50 Hobson Street, Thorndon, Wellington, New Zealand 6011

POLO-OWWA Services During Consular Missions in the Pacific Island Countries

/ overseas labor office
 • Verification of employment agreement of OFWs for OEC renewal purpose
 • Enrolment and renewal of OWWA

Kailangang dalhin ang mga sumusunod na dokumento para sa employment contract verification:

 1. Employment Contract na pirmado ng employer at ng employee;
 2. Certificate of Insurance and Policy na may provision para sa repatriation and medical evacuation to the Philippines in case of worker's death or serious illness (sumanguni sa kalapip na listahan ng Philippine insurance providers);
 3. Kopya ng valid Work Visa;
 4. Kopya ng data page ng pasaporte na mayroong 6 months validity;
 5. Pay slip;
 6. Sworn Statement na nagsasalaysay kung paano nakapag-trabaho sa kasalukuyang employer, pangalan ng dating employer at kung nagpalit ng visa status (halimbawa dating visitor/student visa). Hindi na ito kailangang ipa-notaryo; at,
 7. NZ$ 16.00 (cash only)

Para sa OWWA membership registration or renewal, pakidala ng mga sumusunod na dokumento:

 1. Napunan na OWWA OFW Information Sheet;
 2. Kopya ng valid employment contract o Certificate of Employment;
 3. Kopya ng data page ng pasaporte;
 4. Kopya ng valid work permit o visa; at,
 5. NZ$ 40.00 (cash only).

Email: polo.newzealand@philembassy.org.nz

#POLO #OWWA #OEC #contractverification #consularmission #IngatKabayan

Previous Post