Republic of the Philippines

EMBASSY OF THE PHILIPPINES WELLINGTON, NEW ZEALAND
50 Hobson Street, Thorndon, Wellington, New Zealand 6011

Latest PH Overseas Labor Office (POLO)


Filipino:

Sa harap ng patuloy at bumabangong mga kaso ng pang-aabuso sa mga manggagawang Pilipino sa Christchurch at sa rehiyon ng Canterbury, pinapayuhan ang mga kababayang maingat na isaalang-alang ang mga alok na trabaho bago tanggapin ang mga ito. Kasama sa mga pang-aabuso ang mga hindi magan...

Read More...


Filipino workers in New Zealand, Cook Islands, Samoa, Tonga, Fiji who are spending vacation or are already vacationing in the Philippines who:

1. Have existing record with POEA and are returning to the same employer, have changed employer on-site, or who arrived from another country; and,
2. L...

Read More...


This is to inform all concerned OFWs in New Zealand and those in the island countries under PE-Wellington’s geographical jurisdiction that the DOLE-AKAP Program, which grants a one-off cash assistance of USD200.00 to OFWs whose employment had been impacted by COVID-19, has officially ended as of 01...

Read More...


TO ALL FILIPINO WORK VISA HOLDERS IN NEW ZEALAND

It has come to the attention of the Philippine Embassy and its Overseas Labour Office (POLO) that many work visa holders have gone into buying insurance for the purpose of complying with a requirement for POLO verification of their Employment Cont...

Read More...