Republic of the Philippines

EMBASSY OF THE PHILIPPINES WELLINGTON, NEW ZEALAND
50 Hobson Street, Thorndon, Wellington, New Zealand 6011

OV Registration Na! 2025 National ElectionsOV REGISTRATION NA!
2025 NATIONAL ELECTIONS

PATULOY NATING PATATAGIN ANG ATING DEMOKRASYA.
KARAPATAN AT TUNGKULIN NATIN ITO.

MAGPAREHISTRO NA AT BUMOTO!

OVERSEAS VOTING REGISTRATION
9 DISYEMBRE 2022 – 30 SETYEMBRE 2024

Para sa karagdagang impormasyon, bumisita sa pinakamalapit na Philippine Embassy, Consulate General, Mission o MECO.

Next Post Previous Post