Republic of the Philippines

EMBASSY OF THE PHILIPPINES WELLINGTON, NEW ZEALAND
50 Hobson Street, Thorndon, Wellington, New Zealand 6011

Listahan ng mga nagbibigay ng tulong para sa apektado ng COVID-19 sa New Zealand #COVID19PHNZSupport JSD-2020-17 (Filipino)

/ advisory, covid19


Patuloy na nalulugod at nagpapasalamat ang Embahada sa tulong at suporta ng ating mga kababayan at mga kaibigan na tumugon sa paanyaya ng Embahada upang tumulong sa mga nangangailangan ng pagkain, tirahan at iba pang katulad nito.

Para sa aming mga mahal na Boluntaryo, maraming-maraming salamat sa inyong naging pagtugon sa paanyaya ng Embahada ukol sa pagtulong, lalo na sa mga sumagot ng VAMBA Form (makikipag-ugnayan sa inyo ang Embahada sa mga email address na inyong binigay). Marami sa inyo ang nakapagbigay na ng biglaang-tulong, lalo na ang #FoodAid, nagpatuloy sa mga walang masilungan, tulong-pinansiyal, atbp. Sa ngayon, nais imungkahi ng Embahada na lapitan ng ating mga kababayan ang mga sumusunod na organisasyon sa New Zealand na nag-aabot ng tulong at suporta. Magiging mas mabisa kung sasangguniin ang bahagyang listahan sa ibaba, na pamalagiang madaragdagan.

Kung kailangan ninyo ng pagkain, iminumungkahi rin ng Embahada na bisitahin din ang mga foodbanks, na matatagpuan sa iba’t ibang rehiyon. Tulad ng lahat ng mga pampublikong serbisyo, mamarapatin nilang tumawag muna kayo sa kanila. Karamihan sa kanila ay ipapadala sa inyo ang food parcel bilang iilan sa mga nasabing serbisyo ay may malawak na saklaw. Mangyaring sabihin sa kanila kung kayo ay may allergies. Laging tandaan na mga boluntaryo lamang ang nagpapatakbo sa mga ito kaya maayos ninyo silang pakitunguhan.

Read or download full list of support here

Next Post Previous Post